Vår verksamhet

Undervisning

Svenska Skolföreningen Bangkoks huvudsakliga uppgift är att bedriva det som Skolverket kallar ”kompletterande svenska”. (Denna svenska bedrivs efter skoltid, och ska inte förväxlas med ”svensk skola” eller ”svenska som språkval”. Kompletterande svenska ligger helt utanför skolan och är frivillig. )

Skolverkets kompletterande svenska riktar sig till barn från 6 år (svensk förskoleklass) upp till 20 år (sista året på gymnasiet), där minst en förälder är svensk medborgare och svenska är ett levande språk i hemmet. För dessa elever får vi bidrag från svenska staten. (Läs mer om kompletterande svenska och ladda ner kursplan på Skolverkets hemsida.)

Utöver vår bidragsgivande kompletterande svenska, har Svenska Skolföreningen Bangkok även verksamhet för barn som ej uppfyller dessa krav. Vi har barn under 6 år, och vi har även verksamhet för barn och ungdomar som är nybörjare i svenska språket.

(Viktigt att poängtera är dock att vi inte har möjlighet att lära era barn svenska helt och hållet. Undervisningen måste ses som kompletterande. För att ett barn ska lära sig svenska så måste det vara ett levande språk i hemmet.)

Svenska Skolföreningen Bangkok verkar för att ge eleverna förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt språk, samt lära sig mer om (och uppleva) svensk kultur.

Nu håller Skolföreningen främst svenskundervisning på en skola i Bangkok:

Lördagar 10:00 – 12:00 på NIST:
4-18 år – svensktalande & nybörjare

ALLA VÄLKOMNA! ”Öppet hus”, många fikande föräldrar på plats.

En termin består av ca 15 lektionstillfällen, och kostar 3000 THB/barn. 5000/år.
Kontakta oss för anmälan och mer info.

Nöjen

Utöver vår undervisning försöker vi även anordna roliga aktiviteter för hela familjen.  Vi hoppas även att kunna erbjuda ett antal eftermiddagsaktiviteter i samband med vår lördagsundervisning på NIST.

Har du förslag på roliga saker, och har något du vill anordna? Kontakta oss, så backar vi upp och hjälper till att få ut informationen!

Swedish School Association of Bangkok